Berømte hester brukt i krig

Thorstein/ juli 13, 2018/ News

Menneskene har hatt et forhold til hesten i veldig mange år. Som ridedyr, trekkdyr og til bruk i landbruket.

Hester har også spilt en viktig rolle under kriger i en lang periode, i dagens teknologiske alder er det ikke mange hester igjen i det militære. Noen er det som blir brukt under parader og lignende show, men under selve krigs handlingene er det neppe mange igjen.

Sergeant Reckless

En av de dekorerte hestene var Staff Sergeant Reckles, den var en Mongolsk rase hest som ble født i 1948 og levde i rundt 20 år.

Hesten ble kjøpt av soldater tilknyttet United States marine Corps i Seoul, de kjøpte den av en koreansk stall gutt for rundt 250 Dollar.

De trente henne opp til og bli pakk hest for en anti tank avdeling, hun tilpasset seg fort livet i leieren og gikk for det meste fritt rundt der. Det var Sergeant Joseph Latham som var den som sto hesten nærmest og ble hennes hoved trener mens det var Monroe Coleman som for det meste stelte henne.

Hun deltok i flere trefninger i Korea krigen, her forsynte hun soldatene med ammunisjon og annet nødvendig utstyr ute på slagmarken. Hun fraktet også sårede soldater ut av krigssonene.

Hun lærte seg fort ruten hun skulle ta frem og tilbake til soldatene og tok flere turer alene uten sin ledsager, en klok hest dette ja.

Høydepunktet i hennes militære karriere var da slaget om utposten Vegas, da tok hun over 50 turer til frontlinjen med forsyninger på en eneste dag.

Hun ble også såret to ganger under denne tiden, heldig hvis ikke så store skadene, for dette ble hun belønnet med forfremmelse til korporal.

Hun ble også den første hesten som var med på amfibiebåt med Marine Corps som ble ilandsatt da avdelingen flyttet seg til stedet Incheon.

Da krigen var over ble hun sendt til Amerika hvor hun så ble forfremmet igjen for sin innsats under krigen, da fikk hun tittelen Staff Sergeant.

Det ble også gitt henne flere utmerkelser for innsatsen hennes, Dickin Medalje, to Purpel Heart Medaljer, Korean Service Medalje og National Defens Service Medalje er noen av dem.

Hun ble så pensjonert da hun kom til Camp Pendleton, her var hun en del av 5th Marines 1st Marine Divisjon. Her fikk hun den rene VIP behandlingen man mente hun hadde gjort seg fortjent til.

Hun fødte også fire føll som de kalte Fearless, Dauntless og Chesty. Det siste føllet døde etter kort tid og fikk da ikke noe navn.

Navnet Chesty var etter general løytnant Chesty Puller, en av de få marinesoldatene som fikk lov til og ri henne. Puller var også den mest dekorerte marinesoldat i USA gjennom tidene.

Hun fikk etter hvert gikt og skadet seg i et fall mot ett piggtråd gjerde og døde mens de behandlet henne for skadene. Hun ble rundt 20 år gammel.

Hun ble også beæret med en statue av seg som er plassert i Semper Fidelis Memorial Park som ligger ved National Museum til Marine Corps.

Share this Post