Hesten i Norge

Thorstein/ mai 2, 2018/ News

Hesten har hatt en stor betydning for menneskene i mange år, både som ridedyr og trekkdyr. Helt tilbake til vikingetiden har hesten gjort nytte for seg i Norge. De brakte den med seg til landet etter sine tokt rundt omkring i Europa, og de så fort nytten av dette spesielle dyret. Det egnet seg også godt i kamp, kappkjøring og ritt. Det ble også startet tidlig med oppdrett av hestene her i landet, mange av unghestene ble så fraktet til land som England, Tyskland og Danmark som eksportvare.

Norge

Norge

Her i landet har vi fire nasjonale raser, fjordhesten, dølehest, nordlandshest og Norsk kaldblodstraver som alle er av kaldblodsrasen. Alle fire stammer i fra den gamle norske hesten med litt forskjellig innblanding i fra andre raser.

 

 

Dølehesten

Dølehesten har blitt avlet frem for bruk til tunge trekk, da spesielt i jordbruket. Den var veldig populær hos bøndene da den var utrolig sterk og utholdene både ute på jordene og til bruk i skogen til og trekke tømmer. Antallet på Dølehesten har synket drastisk de siste årene, fra rundt 100 000 og ned til kun rundt 3000 i dag har det fått status som en sterkt utryddingstruet rase. Det er satt opp et omfattende avls program for og forsøke og øke antallet igjen, det er i dag kun rundt 200 hopper og bare litt over 30 hingster som er godkjente for avl. Så det vil nok ta lang tid for dem og få antallet opp i ønsket størrelse.

Fjordhest

Fjordhest

Fjordhesten eller fjording, norfjordhest og vestlandshest som den også gjerne blir kalt er vel sterkest representert på vestlandet. Den blir også betegnet som Norges nasjonal hest og er en av verdens eldste hesteraser med likhetstrekk til villhesten. Fjordhesten er også utrydingstruet og har blitt en bevaringsverdig rase, men den er ikke så utsatt som dølehesten. Det er over 5000 bare i Norge, samt rundt 70 000 av rasen ellers i Europa og rundt 7000 i Amerika og Canada. Så den har nok store sjangser til og overleve. I Frankrike derimot har de avlet frem en egen variant av fjordhesten, den blir kaldt Henson. Fjordingen har også vert en viktig del av jordbruket her i landet, det er en sterk og sunn hest som også passer godt for riding. NM for fjordehest blir arrangert hvert år og her blir det konkurrert i sprang, kjøring, dressur, maratonkjøring og presisjonskjøring. Det hender man legger inn andre elementer også som terrengritt mm. Det blir så kåret en mester i hvær gren, juniorklasse og senior klasser har sine egene mestere. Dette er et arrangement som Norges Fjordhestlag og de lokale lagene rundt omkring som står bak. Det første NM ble holdt i midten av 80 tallet og har blitt et veldig populært stevne med godt over 200 deltakere. Det er også et nordisk mesterskap for fjordhest, det blir avholdt annenhvert år på ulike steder i norden. Programmet her er omtrent som i NM men med noen variasjoner som kjøring med 1 spann og 2 spann og lagkonkurranse. Her er det også delt opp i junior og senior klasser.

Share this Post