Mustang

Thorstein/ juli 3, 2018/ News

Den Amerikanske vill hesten eller Mustang som den også kalles kjenner vi nok best gjennom gamle filmer. Farmere, cowboyer og indianere fanget disse hestene og temte dem. Disse hestene fantes for det meste i Nord Amerika.

Det som blir betegnet som den originale Mustangen kom med de Spanske kolonistene, og den ble så avlet med andre hestetyper og resultatet er dagens villhester. Villhesten blir av Amerikanere sett på som den frie historiske pioner ånd.

Historien

Det har blitt foretatt prøver av mange av disse villhestene, Cerebat Mustang, Pryor Mountain Mustang og Kinger Mustang og de har alle spor av Spansk blod i seg.

Men det var hester i Amerika lenge før Spanske erobrere kom dit, den prehistoriske rasen Equidae antas å ha eksistert i Nord Amerika for rundt 50 millioner år siden.

Men denne arten forsvant i slutten av istiden, da var det tre arter igjen av Equidae familien. Caballine, Equus og Haringtonhippus ble da utryddet.

Hesten kom da ikke tilbake til Amerika før Spanjolene gjorde sitt inntog i slutten av 1400 tallet.

Det ble tatt inn rundt 75 hester av Spansk rase og de satte i gang med oppdrett i stor skala. Denne flokken vokste til rundt 800 dyr og med flere hester som etterhvert ble ført inn ble det raskt en anselig mengde hester i nord og mellom Amerika.

Spanjolene tok også inn flere hesteraser som Choctaw og Chickasaw som de blandet med de rasene som allerede var der.

Indianerne så fort nytten av disse dyrene og lærte seg raskt nødvendig kunnskap om temming av de ville hestene.

De brukte hestene som pakkdyr, ridedyr og de passet ypperlig for dem i krig og konflikter med andre stammer og også mot de hvite.

Hesten ble også viktig for dem når de skulle på jakt, nå ble det vesentlig enklere og jakte på bison, deres viktigste kilde til mat og utstyr. Pelsen til bison ble brukt til det meste, klær, telt og pledd.

Hesten ble også en viktig handelsvare blant indianer stammene rundt omkring i Amerika, det ble foretatt raid hos farmere hvor de stjal mange hester for nettopp og drive handel.

Men indianerne startet også opp med avl, spesielt en stamme kaldt Nez Perce klarte dette veldig bra. De avlet frem rasen Appaloosa, en av de første utpregede Amerikanske rasene.

Spredning

Med indianerne så spredte hestene seg godt rundt omkring i Amerika, mange stammer var stadig på farten og samtidig som de drev handel med hestene ble det stadig større spredning.

I den Spanish Missions perioden som startet på 1600 tallet spredte hestene seg utover Texas og California av Spanjolene. Franskmennene hadde med seg hestene opp til de store sjøene og de øvre delene av Mississippi i midten av 1600 tallet.

I tillegg så hadde de som kom over i fra Europa og skulle starte et nytt liv her som gårdbrukere med seg hester innover i Amerika og hestene ble da spredt over til stort sett alle områder hvor man kunne bosette seg.

I dag regner man med at det er rundt 72 000 ville Mustanger i Amerika, hoved delen finner man i Nevada. Det er også rundt 45 000 som ikke lever i frihet så rasen holder seg godt.

Share this Post