Politihestene i Oslo

Thorstein/ juli 15, 2019/ News

Politihestene i Oslo

Rytterkorpset er det offisielle navnet på politihestene i Oslo, og jeg husker godt når de kom først i 17.maitoget gjennom Oslos gater. De brukes til så mangt, blant annet også om det kommer til store demonstrasjoner – så kan de settes inn men det skjer heldigvis sjeldent. Det er nok mest i de koselige og fredelige settingene, at folk husker hestene i Oslos gater og parker. Det å se de komme på gangveiene i Slottsparken, langs Akershus festning eller midt på Karl Johans Gate, skaper en helt spesiell stemning i bybildet. Jeg kan huske jeg var på omvisning i stallen til Rytterkorpset, og jeg mener det var som en del av en klassetur for mange år siden. Oslo har hatt sitt eget rytterkorps helt siden 1893, så det begynner å bli en ganske så gammel tradisjon i hovedstaden.

Stor befolkningsvekst i hovedstaden

Foranledningen til at Oslo fikk sitt rytterkorps, var slett ikke for parader og 17.maitog. Jeg var litt inne på at de kunne brukes i opptøyer med store folkemengder, og det var nettopp dette behovet som politiet i hovedstaden så meldte seg mot slutten av 1800-tallet. Fra cirka 1860 til 1890 hadde byen en formidabel befolkningsvekst, og vokste fra cirka 60000 til cirka 200000 på disse årene. Politiet hadde kun fotpatruljer, og de slet spesielt i årene rundt 1875 hvor byen hadde store uroligheter.

Fikk assistanse av Forsvaret

Forsvaret hadde store ressurser på hestesiden, med det som het Kløvkompanier. Politiet fikk flere ganger assistanse av slike styrker, når de ikke klarte å løse opp i opptøyer med fotpatruljene sine. I Sverige og Danmark hadde de gode og lange erfaringer med rytterkorps i politiet, og det var da naturlig også for Norge å vurdere en slik styrke. Det ble beregnet at én politihest ved bruk i opptøyer, dekker opp for 20 politifolk – så det sier seg selv at det er ganske effektivt.

Leide hester fra private staller

Oppstarten med hester var allerede i 1890, men da med hester som politiet leide og kunne bruke i spesielle situasjoner. Budsjettet for rytterkorpset i 1890, var på drøye 900 kroner, året etter ble det økt med 100 kroner. Dette gikk nok i stor grad, med til å betale leie for de private hestene. Men etter 2 år men en slik ordning, forstod politiet at private hester ikke var det optimale. Med mange spesielle oppdrag, måtte man rett og slett ha egne hester som var trent for oppgavene.

Christiania ridende politi

Ja dette var det første navnet, på det som vi i dag kjenner som Rytterkorpset. 1.januar 1893 ble enheten opprettet, og nå med egne hester.  Nå kunne man starte med spesialtrening av hestene, og rytterne ble også kjent med de hestene de skulle bruke i tjenesten. Det første året ble det handlet inn 16 hester, med en stykkpris på cirka 900 kroner.

Christiania ridende politi

Første stallen lå i Pipervika

I løpet av årene har stallen til politiet vært lokalisert til en rekke steder, men den første lå i Pipervika. Men da de reduserte antall hester i 1908, ble stallen flyttet til Grønland. Men det varte ikke mange årene, før hestene igjen var på plass i Pipervika. I dag ligger stallen i Myntgaten 5, og her har de hatt tilhold siden 1972.

Share this Post