Risiko for uhell og ulykker

Thorstein/ september 10, 2019/ News

Når man omgås og håndterer et stort dyr som en hest, er det ikke helt uten fare for at det kan skje uhell og ulykker. Jeg skal ikke lage denne artikkelen til en moralpreken til hestefolket, men heller som et kortfattet innlegg som belyser viktigheten med bruk av sikkerhetsutstyr. Men det er ikke bare utstyr som er viktig, men kanskje enda mer at man vet hvordan man skal tenke sikkerhet og forebygging av uhell og ulykker. Risikoanalyse og risikovurdering er viktige ord, samt det at man kjenner sin egen begrensning – i møte med et dyr som uansett er mange ganger tyngre og sterkere enn oss selv.

Bruk av sikkerhetsutstyr

Bruk av sikkerhetsutstyr

Uansett om det er snakk om barn eller voksne, så er bruk av sikkerhetsutstyr som hjelm og ride vest viktig. Jeg har selv to voksne døtre som drev med hest i mange år. Jeg kan huske at vi jobbet mye for å prente på bruk av hjelm og ride vest. Jeg mener de ble relativt flinke i bruken av dette utstyret, og det er veldig viktig at vi voksne følger opp sikkerheten.

Mange faktorer som spiller inn

Hvor stor risiko man utsetter seg for, er det mange faktorer og forhold som påvirker. Det som er et faktum er at ridning ikke har flere ulykker enn annen idrett, men når ulykken først er ute så blir det ofte mer alvorlige skader som inntreffer. Fall fra hest, dytting, spark, biting og det å bli tråkket på, ja dette er vel det mest vanlige og dekker det meste av det som kan skje når man driver med hest.

Tall fra et svensk sykehus

Tilbake til 2003-2004 så ble det forsket en del på dette med skader forårsaket av hest, hos barn som hadde hest som hobby. Jeg synes det er relevant å bruke disse tallene og funnene, fordi det ikke er noe som tyder på at tallene skiller seg vesentlig fra forholdene her i Norge.

Fallulykker mest vanlig

Tallene som de kom frem til over skader, ble delt opp fra 0-18 år og 19 år og oppover. I løpet av de 2 årene som tallene ble fanget opp, var det 147 barn og 141 voksne, som hadde ulykker på hest. 85 prosent av ulykkene for barn sin del, skyldtes fall fra hesteryggen. Når det gjelder de voksne, så var dette tallet 65 prosent. Det ser med andre ord at barna, lettere faller av hesten. Men når det kommer til det å bli sparket av hesten, så var situasjonen omvendt. Her var det 16 prosent hos de voksne, og bare 7 prosent hos barna. Det er nakke, hode, bein og armer, som oftest blir skadet i hesterelaterte ulykker. Hode- og nakkeskader var det flest barn som var utsatt for, og kan nok sees i sammenheng med at barn også var mer utsatt for fallulykker.

Hjelmen redder mange

På grunn av bruk av hjelm er blitt mer vanlig, ser man at de alvorlige hodeskadene har gått ned. En annen faktor er også at hjelmene er blitt langt bedre, enn det som var tilfelle før i tiden.

Share this Post