Ville hester

Thorstein/ august 1, 2021/ News

For lenge, lenge siden var alle hester ville dyr. I dag fremkaller ordet villhest stor uenighet og debatt. Om du spør hva en villhest er, vil svaret avhenge av hvem du spør, eller hva du egentlig mener med begrepet. Dersom vi snakker om hester som lever fritt og ikke er blitt temmet, så er det ikke dermed sagt at hesten har opphav som aldri har vært temmet. Forfedrene deres var gjerne husdyr som stakk av, gikk seg bort eller ble satt ut i frihet for å overleve og reprodusere seg der. Vi bruker også begrepet villhest om hestearten med det latinske navnet Equus ferus. Dette begrepet inkluderer tre underarter: Equus ferus caballus, som er en temmet underart, Equus ferus ferus (Tarpan), en utemmet underart som nå er utdødd og Equus ferus przewalskii (Przewalski). Sistnevnte var lenge på listen over truede dyrearter, men forskning fra 2018 tyder på at den er utdødd. Uttrykket villhest inkluderer derfor både temmede og utemmede underarter.

Vi må nesten nevne Mustangen også. Etter at den opprinnelige ville hesten døde ut i Amerika for ca 12 000 år siden, var det europeerne som igjen tok med seg hester til kontinentet. Noen av disse hestene rømte, og dannet flokker som levde vilt. Disse spredte seg til store deler av kontinentet og kalles i dag for mustanger.

Ordet kommer av det spanske ordet ustengo, som betyr eierløst beist. Mustanger blir ca 150 cm og veier rundt 360 kg. De lever i flokker som ofte består av en hingst og ca 8 hopper sammen med deres føll. Flokkene ledes av en hoppe og hingsten. Når farer oppstår leder hoppen flokken i trygghet, og hingsten blir igjen for å kjempe. Mustanger er pr nå ikke en truet dyreart, men det som var en bestand på nesten 2 millioner mustanger i Nord-Amerika for 100 år siden, har nå dessverre minket til ca 25 000 som lever fritt. I frihet kan en Mustang bli hele 40 år, og en Mustang som er skadet eller handikappet vil bli beskyttet av resten av flokken.

Natural horsemanship

Natural horsemanship

Natural horsemanship er et relativt nytt begrep i hesteverdenen, og gir assosiasjoner til filmen ”Hestehviskeren”. Filmen ble svært populær da den kom ut i 1998, og handlet om en ung jente som ble skadet i en rideulykke. Jentas mor var sikker på at datteren aldri kunne bli helt frisk så lenge hesten heller ikke ble kurert. Hun ansatte derfor en såkalt ”hestehvisker”, en med stort talent for å kurere hester.

Uttrykket Natural horsemanship samler en del teknikker for hestetrening. Natural horsemanship baserer seg på observasjon av hester som lever vilt, og tar avstand fra bruk av tvang mot hesten. En hestetrener bør ta i bruk kroppsspråk, kommunikasjon og forståelse i opptrening av hesten. Det er naturlig at en slik tilnærming vil resultere i mange ulike personlige stiler, avhenging av treneren og de ulike hestene, men hovedtanken er at det er et partnerskap mellom trener og hest. For de som er veldig interessert i denne ideen, så tilbys det kurs i form av reiser til hestesentre som setter søkelys på Natural horsemanship.

Share this Post